Układy mieszające do OP z samoregulującą się pompą elektroniczną – UME-A, UME-B, UME-C, UME-D, UME-E, UME-F

Wyposażenie:

Układy mieszające do OP z samoregulującą się pompą elektroniczną  -  UME-A,  UME-B,  UME-C,  UME-D,  UME-E,  UME-F

  • samoregulująca się elektroniczna pompa WILO-PARA 25-130/6-43
  • trójdrogowy termostatyczny zawór mieszający typ VTA
  • termostat przylgowy 0 ÷ 90°C

Układy mieszające z samoregulującą się pompą elektroniczną (w stanie dostawy) mogą być bezpośrednio łączone z rozdzielaczami z rur ø33 x 1,5 w których górna i dolna belka maja zamontowane półśrubunki z obrotowymi nakrętkami Gw 1”.

W przypadku połączenia układu mieszającego z rozdzielaczem z rury mosiężnej ø33 x 2,5 należy zastosować dodatkowo 2 śrubunki Gw 1”/Gw 1”. W przypadku stosowania układów do rozdzielaczy z rur mosiężnych profilowych lub nierdzewnych ø 42,4 x 1,6 stosuje się dodatkowo 2 półśrubunki Gz 1”/Gw 1”.

Dane techniczne układów mieszania UME przedstawia tabela:

Typ Nr katalogowy TZM* typ Zakres regulacji temp. czynnika grzejnego (°C) Kvs (m3/h)  Max pow. do ogrzania przy zapotrzbowaniu mocy cieplnej 50 w/m2 (m2)
UME-A 26540 VTA 322
(31.100.900)
 20-43 1,6  do 125
UME-B 26550 VTA 372
(31.105.300)
 20-43 2,3 do 180
UME-C 26560 VTA 322
(31.101.000)
 35-60 1,6 do 125
UME-D 26570 VTA 372
(31.105.400)
 35-60 2,3 do 180
UME-E** 26580 VTA 522
(31.620.100)
 20-43 3,2 do 250
UME-F** 26590 VTA 522
(31.622.211)
 29-49 3,2 do 250
* – TZM: termostatyczny trójdrogowy zawór mieszający.
** – tylko na zamówienie

Układy mieszające UME z przykładowymi rozdzielaczami OP