Układy mieszające

Układy mieszające

Układ mieszający do OP z czterodrogowym termostatycznym zaworem mieszającym UME-4

Wyposażenie:

 

 • samoregulująca się elektroniczna pompa WILO-PARA 25-130/6-43
 • czterodrogowy termostatyczny zawór mieszający
 • termometr przylgowy bimetaliczny opaskowy 0 ÷ 120°C
 • rurka mosiężna łącząca Gz 1”
 • korek mosiężny nakrętny Gw 1” z uszczelką gumową płaską
 • odpowietrznik ręczny
 • elementy mosiężne łączące półśrubunkowe
 • opakowanie: karton

Układy mieszające z samoregulującą się pompą elektroniczną (w stanie dostawy) mogą być bezpośrednio łączone z rozdzielaczami z rur ø33 x 1,5 w których górna i dolna belka mają zamontowane półśrubunki z obrotowymi nakrętkami Gw 1”. W przypadku połączenia układu mieszającego z rozdzielaczem z rury mosiężnej ø33 x 2,5 należy zastosować dodatkowo 2 śrubunki Gw 1”/Gw 1”. W przypadku stosowania układów do rozdzielaczy z rur mosiężnych profilowych lub nierdzewnych ø 42,4 x 1,6 stosuje się dodatkowo 2 półśrubunki Gz 1”/Gw 1”.

Dane techniczne układów mieszania UME przedstawia tabela:

Typ układ mieszającego Nr katalogowy TZM typ Zakres regulacji temp. czynnika grzejnego (°C) Kvs (m3/h)  Max pow. do ogrzania przy zapotrzbowaniu mocy cieplnej 50 w/m2 (m2)
UME – 4 26621 cztero-
drogowy termo-
statyczny
20-50 3,5 250


Maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa ( 10 bar)

Podstawowe dane techniczne:

 • Ciśnienie różnicowe, mieszania maks 0,3 MPa ( 3 bar)
 • Maksymalna temp. medium 900°C
 • Zakres regulacji temperatury 25 ÷ 500°C
 • Współczynnik przepływu 3,5 Kv
 • Stabilność temperatury medium zmieszanego ±20°C
 • Napięcie zasilania układu 1 ~230V ±10%
 • Dopuszczalne media : woda spełniająca wymagania dla wody w instalacjach zamkniętych (zgodna z normą VDI 2035), woda z dodatkiem zapobiegającym zamarzaniu (zawartość glikolu <50% mieszaniny).


Układy mieszające UME z przykładowymi rozdzielaczami OP