Elementy doposażenia rozdzielaczy i układów mieszających – elementy dodatkowe

Nazwa elementu Nr katalogowy
Odpowietrznik ręczny G ½” 0256
Odpowietrznik ręczny G 3/8″ 02560
Zawór spustowy obrotowy G ½” 02570
Zawór spustowy obrotowy G 3/8″ 02573
Zespół odpowietrzeniowo-spustowy nakrętny Gw 1″ kpl (do rozdz. z belkami Ø 33×2,5) 0001
Półśrubunek redukcyjny Gz ¾” x Gw 1″ (do rozdz. z belkami Ø 33×1,5) 01991
Półśrubunek redukcyjny Gw1″ x Gz ¾” (do rozdz. z belkami Ø 33×2,5) 0199
Zacisk stożkowy Ø16 x 2,0 0040
Zacisk stożkowy Ø16 x 2,0 niklowany 0044
Zacisk stożkowy Ø17 x 2,0 0050
Zacisk stożkowy Ø17 x 2,0 niklowany 0053
Zacisk stożkowy Ø18 x 2,0 0061
Zacisk stożkowy Ø18 x 2,0 niklowany 0064
Zacisk stożkowy Ø20 x 2,0 0070
Zacisk stożkowy Ø20 x 2,0 niklowany 0073
Łącznik rozdzielacza Gz ½” x Gz ¾” z oringiem 02441
Łącznik rozdzielacza Gz ½” x Gz ¾” z oringiem niklowany 0247
Śrubunek Gw 1″ x Gw 1″ do łączenia rozdzielaczy z rur Ø 33×2,5 z układami mieszającymi 0191
Półśrubunek Gw 1″ x Gz 1″ do łączenia rozdzielaczy z rur profilowych i rur nierdzewnych Ø 42,4×1,6 z układami mieszającymi 01993
Siłownik Schlosser ES 230V 0249
Termometr bimetaliczny opaskowy 0÷120 °C 0238