Zestaw kotłowy KROG ze sprzęgłem

Wykonanie:

Zestaw kotłowy KROG ze sprzęgłem

 • sprzęgło hydrauliczne kpl. SHT
 • rozdzielacz 3 – obwodowy KROG z odejściami dla ciepłej wody użytkowej, ogrzewania grzejnikowego i ogrzewania podłogowego
 • belka zasilająca rozdzielacza wyposażona w 2 pompy WILO-PARA 15-130/6-43 z półśrubunkami, 2 zawory kulowe mufowe Gw 1″ / Gw 1″ (z czerwonymi pokrętłami motylkowymi) na odejściach do poszczególnych obwodów grzewczych oraz termometr bimetaliczny opaskowy 0÷120 °C
 • belka powrotna rozdzielacza wyposażona w 2 zawory kulowe z półśrubunkiem Gw 1″ / Gz 1″ (z niebieskimi pokrętłami motylkowymi) na odejściach do obwodów grzewczych, 2 filtry przepływowe-skośne Gw 1″ / Gw 1″, termometr bimetaliczny opaskowy 0÷120 °C
 • układ mieszający kpl. wyposażony w zawór trójdrogowy mieszający VTA 522, 20÷43 °C lub 29÷49 °C, Kvs-3,2 m3/h, pompę WILO-PARA 15-130/6-43, zawór zwrotny Gw 1″ / Gw 1″, rurkę złączną mosiężną Gz 1″ / Gz 1″, trójnik mosiężny Gw 1″ / Gw 1″ / Gw 1″, śrubunek Gw 1″ / Gw 1″ mosiężny, termostat przylgowy 0÷90 °C, zawór kulowy mufowy Gw 1″ / Gw 1″ (pokrętło czerwone), zawór kulowy z półśrubunkiem Gw 1″ / Gz 1″ (pokrętło niebieskie), termometr bimetaliczny 0÷120 °C, 4 półśrubunki mosiężne do połączeń składowych elementów układu mieszającego zestawu kotłowego
 • 2 zawory kulowe-nyplowe Gz 1½” / Gw 1½”
 • 2 kolana mosiężne nyplowo-wkrętne Gz 1½” / Gw 1½”
 • 1 nypel mosiężny Gz 1½” / Gz 1½”
 • 2 nakrętki złączne Gw 1½”L / Gw 1½”P z uszczelkami gumowymi płaskimi
 • 2 korki nakrętne Gw 1½” z zaworami spustowymi Gz ½” i uszczelkami gumowymi płaskimi
 • 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładami tłumiącymi

Uwaga: ostatecznych połączeń sprzęgła kpl. z rozdzielaczem w kotłowni oraz uszczelnienia tych połączeń dokonuje instalator z uprawnieniami.